ინვალიდის ეტლი მანევრირებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი, როგორიცაა მოძრაობის საერთო წინააღმდეგობა, წონა, ბორბლის კორპუსის პოზიცია, უკანა ბორბლის პოზიცია სტანდარტულად ეტლები რომ აღვნიშნო რამდენიმე. თუმცა, ამ სტატიაში მე გავამახვილებ ყურადღებას იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ეფექტურობის და შესრულების შემობრუნებაზე, რაც არის ჩანგლის არჩევანი რეგულირებად დასაკეცში საბაჟო ინვალიდის ეტლი.

არსებობს 2 სახის ჩანგალი საჭრელებისთვის, მრავალფუნქციური ჩანგლები და სტანდარტული ჩანგლები. ორივე მოდის სხვადასხვა სიმაღლეზე, რათა მოათავსოს სხვადასხვა ზომის კასტერები. გრძელი ჩანგალი აუცილებელია უფრო დიდი ბორბლებისთვის, ხოლო მოკლე ჩანგალი ნაკლებ არჩევანს იძლევა კასტერის სიგრძისთვის; ამის მიუხედავად, მოკლე ჩანგალი იღებს უფრო მცირე ბრუნვის რადიუსს და გაზრდის ბრუნვის ეფექტურობას გრძელ ჩანგალთან შედარებით.

ინვალიდის ეტლი წინა ჩანგლები

რეგულარულ და მრავალწახნაგოვან რეგულირებად ჩანგლებს შორის განსხვავება ეხება ღიობების ნათესავ განლაგებას საჭრელების ჩასამაგრებლად.

ჩვეულებრივ ჩანგალში, ღიობები მიჰყვება ჩანგლის დახრილობას, თუმცა მრავალფუნქციონალურ ჩანგალში კასტერების ღიობები იატაკზე პერპენდიკულარულად არის მოწყობილი. ჩანგალი და კასტერი მიჰყვებიან სისტემის თამამს შემდეგ ინვალიდის ეტლი მოძრაობს წინსვლის მიმართულებით.

როდესაც ის შებრუნებულია, ჩანგალი და საჭე ბრუნავს სისტემის ჭანჭიკის გარშემო და წინ არიან სისტემის თამამთან მიმართებაში. შედეგად, უფრო გრძელ ჩანგალს ექნება უფრო დიდი ბრუნვის რადიუსი, როგორც სტანდარტული, ისე მრავალფუნქციური ჩანგლისთვის.

ზომა ინვალიდის ეტლი ჩანგლები

კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვეულებრივ ჩანგალსა და მრავალრეგულირებად ჩანგალს შორის არჩევისას, არის საჭრელებსა და უკანა საბურავებს და/ან საფეხურებს შორის შეწყვეტის ალბათობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბილიკი უფრო დიდია, როდესაც იყენებთ ყველაზე დაბალ ხვრელს რეგულარულ ჩანგალში, გამოყენებული ჭურჭლის ზომებიდან, ასევე საკიდებიდან და საფეხურებიდან, შეიძლება მოხდეს წყვეტა კასტერსა და ფეხის ფირფიტას შორის.

მრავალწახნაგოვანი ცვალებადი ჩანგლით, ადგილი დაცულია კასტერსა და უკანა ბორბლებს და/ან საფეხურს შორის; მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ღიობი გამოიყენება წინა სართულიდან სავარძლების სიმაღლეზე. მრავალფუნქციური ჩანგალი ასევე გვთავაზობს იდენტური ბორბლიანი ბაზის შენახვის შედეგს, რომელი არჩევისასაც არ უნდა მოხდეს.

როგორც ამ სტატიის დასაწყისში აღვნიშნეთ, ჩანგლის პირადი არჩევანი შეიძლება იყოს მარტივი არჩევანი; მიუხედავად ამისა, მისი ეფექტი ეფექტურობის შემობრუნებაზე და მთლიან შესრულებაზე არ უნდა იყოს იგნორირებული.